BK 16U Boys v Rochester Coalition 16U AAA

BK 19U Girls v North American Hockey Academy (White) 19U

BK 19U Girls v Jr Flyers

BK 16U Girls v North American Hockey Academy (Red) 16U

BK 19U Girls v Northwood School 19U

BK 16U Girls v Jr Flyers

BK 16U Girls v Gilmour Gladiators (Tier1) 16U

BK 19U Girls v Gilmour Academy Girls Prep

BK 19U Girls v Detroit Honeybaked (Tier1) 19U

BK 19U Girls v Detroit Belle Tire (Tier1) 19U